SUOMEN ILMAILULIITON
PÄÄLENTONÄYTÖS

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen (pienen tekstitiedoston), joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnusevästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesiasetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Kävijätietojen kerääminen ja tietojen luovutus

Emme kerää talteen kävijätietoja sivustollamme vierailijoista, emmekä välitä evästeiden avulla saatujen evästetietojen dataa eteenpäin.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme miten ja miksi Pori Airshow käsittelee henkilötietoja ilmoittautumisjärjestelmässä.

1.1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ilmailunäytös Oy, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tapahtuman johtaja Timo Ristimäki

1.3. Rekisterin nimi
Pori Airshow media/kuvauspassi-ilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Pori Airshown media/kuvauspassi-ilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään media ja kuvauspassien myöntämiseen ja akkreditointiin. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– ilmoittajan nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– syntymäaika (kuvauspassi)

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Pori Airshown media/kuvauspassi-ilmoittautumisjärjestelmä käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pori Airshown media/kuvauspassi-ilmoittautumisjärjestelmä käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäoikeuksia tai käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

1.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

1.10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Scroll to Top